Advieskamer stortbesluit

Welkom op de site van de Advieskamer Stortbesluit. Deze Advieskamer brengt deskundige en onafhankelijke adviezen uit over bodembeschermende voorzieningen bij stortplaatsen.

 

De Advieskamer Stortbesluit adviseert op verzoek van overheden en bedrijfsleven over de toepassing van bodembeschermende voorzieningen bij stortplaatsen, bijvoorbeeld waterdichte  folies, minerale lagen onder een stortplaats of specifieke beheersmaatregelen. Dergelijke voorzieningen zijn van groot belang om de kans op bodem- en grondwaterverontreiniging te minimaliseren.

 

Er zijn vele verschillende technische voorzieningen die kunnen bijdragen aan de bescherming van het grondwater onder en rond de stortplaats. De voorzieningen moeten passend zijn voor de specifieke situatie van de stortplaats. Deze hangt onder meer af van de bodemgesteldheid, de afvalsamenstelling en de leeftijd van de stortplaats. Tevens moeten de voorzieningen een lange levensduur hebben, waarbij de functionaliteit ook na langere periode gewaarborgd is.

 

Gezien het grote belang van de die voorzieningen, is de Advieskamer Stortbesluit door het Bestuur van SIKB op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de gezamenlijke provincies in het leven geroepen. Zij brengt onafhankelijke en deskundige adviezen uit over de voorzieningen. Een advies van de Advieskamer zal door het bevoegd gezag als zwaarwegend worden beschouwd bij het afgeven van beschikkingen voor de aanleg en het onderhoud van stortplaatsen.