Advies GSE FabriNet Drainagemat

Duurzaamheid GSE FabriNet HF-E B120 drainagemat; Aanvulling ENBB-advies 015
003-AKS20140318
18-03-2014

Op verzoek van GSE Technology GmbH heeft de Advieskamer Stortbesluit op 18 maart 2014 een advies uitgebracht over de duurzaamheid van de GSE FabriNet HF-E B120 Drainagemat.

In een advies van het voormalige ENBB uit 2009 was reeds aangetoond dat de mat een gelijkwaardig alternatief is voor de standaard zanddrainagelaag. De duurzaamheid van de drainagemat was echter nog niet vastgesteld.

In haar advies komt de Advieskamer Stortbesluit  tot de volgende conclusies:

De Advieskamer Stortbesluit bevestigt de conclusie van het ENBB-advies 015 – versie 15 augustus 2013 dat de FabriNet HF-E B120 drainagemat voor de hieronder genoemde technische levensduur gelijkwaardig is aan de standaard zanddrainagelaag en dat deze gedurende die periode duurzaam is.

De Advieskamer Stortbesluit concludeert op basis van het aanvullende TNO-onderzoek dat de FabriNet HF-E B120 drainagemat een technische levensduur heeft van tenminste 100 jaar.

Bij de conclusies geldt de volgende randvoorwaarde:

Het advies is van toepassing op die situaties waarin de FabriNet HF-E B120 drainagemat wordt toegepast op stortplaatsen, waarbij tijdens ontwerp en aanleg rekening gehouden wordt met de maximale toleranties van het materiaal, de aanleg onder kwaliteitsborging geschiedt en gedurende de exploitatie- en beheerfase de vooraf bepaalde toleranties van de mat (zettingen, indringend water, etc) niet worden overschreden en er tijdens de exploitatie- en beheerfase geen invloeden van buitenaf plaatsvinden, zoals indringende wortelgroei of anderszins.

Het complete advies is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar op deze site.

Nederlandse versie
Engelse versie