Evaluatie 2014
Bij de instelling van de Advieskamer in 2013 is afgesproken dat medio 2014 een voorlopige evaluatie zou plaatsvinden. Deze voorlopige evaluatie is in september 2014 uitgevoerd door SIKB en in november 2014 vastgesteld.

De evaluatie wijst uit dat de Advieskamer in een duidelijke behoefte voorziet en dat haar werkwijze prima voldoet. Uiteraard zijn er ook diverse aanbevelingen gedaan. Een aantal hiervan heeft de Advieskamer reeds in haar werkwijze opgenomen. Een aantal andere aanbevelingen zullen in de komende tijd nader worden geïmplementeerd.

U kan hier de evaluatie downloaden.
U kan hier de wijze waarop de Advieskamer invulling zal geven aan de aanbevelingen downloaden.