Organisatie

De Advieskamer Stortbesluit bestaat uit een voorzitter en minimaal vier tot maximaal zes vaste leden. Het werk van de Advieskamer Stortbesluit wordt ondersteund door een secretariaat in Gouda.

 

In de Advieskamer Stortbesluit zijn de volgende expertises vertegenwoordigd:

- Grondmechanica en geotechniek;

- Geohydrologie;

- Isolerende materialen;

- Drainerende materialen;

- Bodemverontreiniging en grondwaterverontreiniging;

- Wet- en regelgeving op gebied van bodembescherming;

- Risicomanagement. 

 

Een lid van de Advieskamer Stortbesluit is generalist op technisch gebied met betrekking tot één of meer van bovenstaande expertises. Hij wordt gezien als deskundig en betrouwbaar en heeft bij voorkeur ervaring op het gebied van adviescolleges of raden van toezicht. Uiteraard functioneert hij onafhankelijk. Mede daarom heeft hij op persoonlijke titel zitting in de Advieskamer Stortbesluit.

De voorzitter, leden en secretaris zijn allen benoemd door het bestuur van de SIKB, na afstemming met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de gezamenlijke provincies.

 

De Advieskamer Stortbesluit functioneert binnen de SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer).  De samenstelling van de Advieskamer Stortbesluit is als volgt:

 

 

Voorzitter

Mr. C.J. Meijler

 

Leden

Prof. Dr. Ir. A. Bezuijen

Prof. (em) Dr. A.M. Breure

Prof. Dr. Ir. R.N.J. Comans

Prof. (em) Dr. Ir. T.N. Olsthoorn

 

Secretaris

Ir. J.F. de Boer