Advies levensduurverwachting Hydrostab obv aanlegprotocollen 2017

Levensduurverwachting Hydrostab® als minerale afdichtingslaag op stortplaatsen op basis van Protocollen Hydrostab®-2017
010AKS20181120
20-11-2018

Op verzoek van Euro Trust Management heeft de Advieskamer Stortbesluit in 2018 een advies uitgebracht over de functionele levensduur van de minerale afdichtingslaag met Hydrostab, aangebracht volgens de daartoe opgestelde aanlegprotocollen 2017.
Op grond van haar bevindingen stelt de Advieskamer Stortbesluit vast dat het niet gerechtvaardigd is om de levensduurverwachting van een combinatieafdichting met een minerale laag van Hydrostab®, onder de voorwaarden van aanleg en kwaliteitsborging conform de ‘Protocollen Hydrostab®-2017’ en conform toepassing van de bijbehorende ‘Product- en Procescontrole Hydrostab®, te stellen op ten minste 75 jaar.
Gezien het confidentiële karakter van de inhoud van het advies is dit alleen in samengevatte vorm te downloaden.
Voor een integrale versie kan u contact opnemen met Euro Trust Management.