Disclaimer

Deze website is met  de grootste mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Mochten er desondanks fouten of onjuistheden op deze website voorkomen dan kan de Advieskamer Bodembescherming noch SIKB geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die hierdoor zou kunnen ontstaan.