Advies winning zonne-energie op stortplaatsen


Winning zonne-energie op de afdichting van stortplaatsen
008-AKS20170313a
24-04-2017

Van Gansewinkel Minerals onderzoekt de mogelijkheid om zonne-energie te winnen van de afdichtingsconstructie op de stortplaats. Van Gansewinkel heeft hiertoe een consortium gevormd met Sweco Nederland BV, Stichting ECN, Genap BV en HyET Solar bv.

Het consortium heeft een aantal (technische) opties voor de winning van zonne-energie voorgelegd aan de Advieskamer. Op verzoek van het consortium heeft de Advieskamer een advies uitgebracht over het beschermingsniveau en levensduurverwachting van deze opties in het licht van de Richtlijn Dichte Eindafwerking.

Gezien het confidentiële karakter is het advies niet gepubliceerd.
Meer informatie kan worden ingewonnen bij Van Gansewinkel Minerals.