Evaluatie praktijkproef luchttestmeting op vloeistofdichte vloeren

Evaluatie advies Toepassing luchttestsysteem op vloeistofdichte vloeren 2017; Evaluatie naar aanleiding van praktijkproef
011AKS20190416
16-04-2019

Op grond van een aanbeveling van de Advieskamer Stortbesluit in haar advies ‘Toepassing luchttestsysteem op vloeistofdichte vloeren’ (24-11-2017) heeft het Accreditatie College Bodembescherming van SIKB een praktijkproef uitgevoerd om inspecties met
het luchttestsysteem bij vloeren bestaande uit gestort beton direct op een folie te valideren. De Advieskamer Stortbesluit heeft een evaluatie op deze praktijkproef uitgevoerd en heeft hierover geadviseerd aan het Accreditatie College.  Laatstgenoemde is doende om de uitkomsten van de praktijkproef en de evaluatie te verwerken in het protocol 6704 behorende bij accreditatieschema AS6700 ‘Inspectie bodembeschermende voorzieningen’.