Levensduurverwachting Geologger lekdetectiesysteem en bovenafdichting Hollandse Brug en Schoteroog

Levensduurverwachting Geologger lekdetectiesysteem en bovenafdichting Hollandse Brug en Schoteroog
012AKS20201215a
28-03-2022

Op verzoek van de provincie Noord-Holland heeft de Advieskamer een advies uitgebracht over de functionele levensduurverwachting van de bovenafdichting van de stortplaatsen Schoteroog en Hollandse Brug alsmede van de onderscheiden onderdelen ‘folieconstructie’ en ‘lekdetectie’. Dit ter voorbereiding op de overdracht van deze stortplaatsen naar de provincie in het kader van de eeuwigdurende nazorg.

Op grond van haar bevindingen stelt de Advieskamer Stortbesluit vast dat het niet gerechtvaardigd is om de levensduurverwachting van de gehele afdichtingsconstructie van beide stortplaatsen te stellen op ten minste 100 jaar. Voor een deel van de folieconstructie en het lekdetectiesysteem zoals op deze stortplaatsen zijn toegepast, is een levensduurverwachting van ten minste 100 jaar wel gerechtvaardigd.

Het advies is als versie 1.0 op 15 december 2020 door de Advieskamer Stortbesluit vastgesteld. Naar aanleiding van een aantal toelichtende vragen, aanvullende informatie en niet-gepubliceerd onderzoek uit 2021 heeft de Advieskamer Stortbesluit op 28 maart 2022 versie 1.1 van het advies vastgesteld. Versie 1.1 wijzigt daarbij niet de resultaten, conclusies en aanbevelingen uit versie 1.0. Wel geeft op basis van de aanvullende informatie en aanvullend onderzoek een verdere onderbouwing daarvan.

U kan hier het advies, versie 1.1, downloaden. Een aantal confidentiële passages alsmede product- en persoonsgegevens zijn hierin weggelaten.