Advies Incident Geologger op C2-deponie

Incident Geologger op C2-deponie Rotterdam; Advies n.a.v. disfunctioneren van Geologger lekdetectiesysteem op C2-deponie
001-AKS20140122a
18-03-2014

 

Op 22 januari 2014 bracht de Advieskamer Stortbesluit haar advies uit inzake het incident met het Geologger-systeem op de C2-deponie te Rotterdam. Het advies is opgesteld op verzoek van de Provincie Zuid-Holland. Naar aanleiding van reacties op het advies is in maart 2014 versie 1.1 verschenen. Deze versie kent zijn enkele toevoegingen (toelichtende bijlage en beeldmateriaal) en tekstuele wijzigingen. De conclusies en aanbevelingen zijn niet gewijzigd.

Met het uitbrengen van versie 1.1 wordt de eerdere versie ingetrokken.

U kan hier deĀ versie 1.1 downloaden.