Luchttestsysteem voor betonnen vloeren op folie

Toepassing luchttestsysteem op vloeistofdichte vloeren
009-AKS20171124
24-11-2017

Op verzoek van het Accreditatiecollege Bodembescherming van SIKB heeft de Advieskamer Stortbesluit het advies ‘Toepassing luchttestsysteem op vloeistofdichte vloeren’ opgesteld. Het advies is vastgesteld op 24 november 2017. Voor meer informatie over het advies wordt verwezen naar het nieuwsbericht op de website van SIKB.