Levensduurverwachting Geologger lekdetectiesysteem en bovenafdichting Hollandse Brug en Schoteroog – vs 1.1

Levensduurverwachting Geologger lekdetectiesysteem en bovenafdichting Hollandse Brug en Schoteroog
012AKS20201215a

28-03-2022

Op verzoek van de provincie Noord-Holland heeft de Advieskamer een advies uitgebracht over de functionele levensduurverwachting van de bovenafdichting van de stortplaatsen Schoteroog en Hollandse Brug alsmede van de onderscheiden onderdelen ‘folieconstructie’ en ‘lekdetectie’. Dit ter voorbereiding op de overdracht van deze stortplaatsen naar de provincie in het kader van de eeuwigdurende nazorg.

 Op grond van haar bevindingen stelt de Advieskamer Stortbesluit vast dat het niet gerechtvaardigd is om de levensduurverwachting van de gehele afdichtingsconstructie van beide stortplaatsen te stellen op ten minste 100 jaar. Voor een deel van de folieconstructie en het lekdetectiesysteem zoals op deze stortplaatsen zijn toegepast, is een levensduurverwachting van ten minste 100 jaar wel gerechtvaardigd.


Het advies is als versie 1.0 op 15 december 2020 door de Advieskamer Stortbesluit vastgesteld. Naar aanleiding van een aantal toelichtende vragen, aanvullende informatie en niet-gepubliceerd onderzoek uit 2021 heeft de Advieskamer Stortbesluit op 28 maart 2022 versie 1.1 van het advies vastgesteld. Versie 1.1 wijzigt daarbij niet de resultaten, conclusies en aanbevelingen uit versie 1.0. Wel geeft op basis van de aanvullende informatie en aanvullend onderzoek een verdere onderbouwing daarvan.

 

Gezien het confidentiële karakter van de inhoud van het advies is dit niet te downloaden.

Evaluatie praktijkproef luchttestmeting op vloeistofdichte vloeren

Evaluatie advies Toepassing luchttestsysteem op vloeistofdichte vloeren 2017; Evaluatie naar aanleiding van praktijkproef
011AKS20190416
16-04-2019

Op grond van een aanbeveling van de Advieskamer Stortbesluit in haar advies ‘Toepassing luchttestsysteem op vloeistofdichte vloeren’ (24-11-2017) heeft het Accreditatie College Bodembescherming van SIKB een praktijkproef uitgevoerd om inspecties met
het luchttestsysteem bij vloeren bestaande uit gestort beton direct op een folie te valideren. De Advieskamer heeft een evaluatie op deze praktijkproef uitgevoerd en heeft hierover geadviseerd aan het Accreditatie College.  Laatstgenoemde is doende om de uitkomsten van de praktijkproef en de evaluatie te verwerken in het protocol 6704 behorende bij accreditatieschema AS6700 ‘Inspectie bodembeschermende voorzieningen’.

Advies levensduurverwachting Hydrostab obv aanlegprotocollen 2017

Levensduurverwachting Hydrostab® als minerale afdichtingslaag op stortplaatsen op basis van Protocollen Hydrostab®-2017
010AKS20181120
20-11-2018

Op verzoek van Euro Trust Management heeft de Advieskamer een advies uitgebracht over de functionele levensduur van de minerale afdichtingslaag met Hydrostab, aangebracht volgens de daartoe opgestelde aanlegprotocollen 2017.
Op grond van haar bevindingen stelt de Advieskamer Stortbesluit vast dat het niet gerechtvaardigd is om de levensduurverwachting van een combinatieafdichting met een minerale laag van Hydrostab®, onder de voorwaarden van aanleg en kwaliteitsborging conform de ‘Protocollen Hydrostab®-2017’ en conform toepassing van de bijbehorende ‘Product- en Procescontrole Hydrostab®, te stellen op ten minste 75 jaar.
Gezien het confidentiële karakter van de inhoud van het advies is dit alleen in samengevatte vorm te downloaden.
Voor een integrale versie kan u contact opnemen met Euro Trust Management.

Luchttestsysteem voor betonnen vloeren op folie

Toepassing luchttestsysteem op vloeistofdichte vloeren
009-AKS20171124
24-11-2017

Op verzoek van het Accreditatiecollege Bodembescherming van SIKB heeft de Advieskamer Stortbesluit het advies ‘Toepassing luchttestsysteem op vloeistofdichte vloeren’ opgesteld. Het advies is vastgesteld op 24 november 2017. Voor meer informatie over het advies wordt verwezen naar het nieuwsbericht op de website van SIKB.